ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Προγράμματα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έναρξη Μαθημάτων 11/10/2022

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έναρξη Μαθημάτων 22/11/2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έναρξη Μαθημάτων 10/11/2022

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Έναρξη Μαθημάτων 02/11/2022

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Έναρξη Μαθημάτων 24/10/2022

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ