Χρήση ουσιών, Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Εισαγωγή

Χρήση ουσιών, Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Σκοπός κατάρτισης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες περισσότερο στη διερεύνηση και αναγνώριση της επίδρασης των ψυχοδραστικών ουσιών σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας ενός ατόμου και των διαδρομών του προς την ανάκαμψη τους, μέσα από τη γνώση σύγχρονων μοντέλων θεραπείας στη χρήση ουσιών και των προκλήσεων που εμφανίζονται στο σκηνικό της προσφοράς, της ζήτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών από την άποψη διαχείρισης τους. Θα αναφερθεί σε νέες, σύγχρονες δυσκολίες, τόσο από πλευράς αντιμετώπισης, όσο και φαρμάκων, θεραπείας, νέων εναλλακτικών θεραπειών, αλλά και από την προοπτική συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι η ουσιοεξάρτηση είναι ένα πεδίο που εξελίσσεται συνεχώς και η ικανότητα ενός επαγγελματία να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε νέες απειλές και νέες εξελίξεις στο πεδίο αυτό (όπως η παρουσία νέων ψυχοδραστικών ουσιών, η αγορά ναρκωτικών από το «σκοτεινόδιαδίκτυο», η ενίσχυση θεραπευτικών προγραμμάτων εντός των καταστημάτων κράτησης, η πανδημία COVID-19), αποτελεί σπουδαία πρόκληση για την αποτελεσματική της διαχείριση, σήμερα και στο μέλλον. Με το πέρας κι αυτού του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει επιστημονική εμβάθυνση γύρω από την ψυχολογία της χρήσης ναρκωτικών και δεξιότητες, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν με γνώμονα την προάσπιση δικαιωμάτων των ατόμων που αναζητούν κατευθύνσεις στη θεραπεία χρήσης ουσιών, καθώς επίσης να έχουν κατανοήσει την ανάγκη συνεργασίας φορέων σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, από την πρόληψη έως τη θεραπεία, για την ανάκαμψη του ατόμου, την πρόοδό του και την ευημερία του.

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ