ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός και Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων πυρασφάλειας, οι οποίες απαιτούνται για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν στους χώρους εργασίας. 

Είναι σημαντικό , να νιώθουμε ασφαλείς στον χώρο εργασίας μας αλλα και να γνωρίζουμε τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την ασφαλή εργασία . 

Γνώρισε τα εργασιακά σου δικαιώματα.


Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ