ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εισαγωγή

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έναρξη webinar: 01/12/2022

Πρώτο Μάθημα: 01/12/2022
Δεύτερο Μάθημα: 05/12/2022
Τρίτο Μάθημα: 07/12/2022
Τέταρτο Μάθημα: 08/12/2022
Πέμπτο Μάθημα: 09/12/2022
Έκτο Μάθημα: 12/12/2022
Έβδομο Μάθημα: 13/12/2022
Όγδοο Μάθημα: 15/12/2022

Κόστος συμμετοχής: €400

Σκοπός και στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί όλο το εύρος του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπληρώση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

CPD μονάδες : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25337780

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ