ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Έναρξη webinar: 02/11/2022

Πρώτο Μάθημα: 02/11/2022
Δεύτερο Μάθημα: 04/11/2022
Τρίτο Μάθημα: 09/11/2022
Τέταρτο Μάθημα: 11/11/2022
Πέμπτο Μάθημα: 16/11/2022
Έκτο Μάθημα: 18/11/2022

Κόστος συμμετοχής: €340

Αναγκαίο πρόγραμμα, για επαγγελματίες ή και δικηγόρους, διευθυντικά στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κυριότητα, εκμετάλλευση, ναύλωση  πλοίων, υποχρεώσεις εκναυλωτή και ναυλωτή, ναυλοσύμφωνο, φορτωτική, ναυτική υποθήκη και προνόμια, κατάσχεση πλοίου σε αναγκαστική εκτέλεση, θαλάσσιο ατύχημα, κοινή αβαρία, σύγκρουση πλοίων, ναυάγιο, επιθαλάσσια αρωγή και ρυμούλκηση και ασφάλεια πλοίων, σε σπουδαστές ναυτιλιακών σχολών, στελέχη και εργαζόμενους του ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του ναυτικού δικαίου, σε εμπλεκόμενους στους τομείς του θαλασσίου εμπορίου, της θαλάσσιας ασφάλισης και μεταφοράς, σε ναυτικούς πράκτορες, σε ναυλομεσίτες και σε όσους επιθυμούν να καταρτιστούν σε νομικές έννοιες που διέπουν την ναυτιλία.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπληρώση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

CPD μονάδες : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 25337780.

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ