ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εισαγωγή

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες του ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ναυτικού δικαίου, σε στελέχη ναυτιλιακών και τραπεζικών επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση ναυτιλιακών υποθέσεων επικεντρωμένων στα ζητήματα του ναυτικού δικαίου, σε εμπλεκόμενους στους τομείς της θαλάσσιας ασφάλισης και μεταφοράς και γενικά σε όλους όσους επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί του υπέροχου κόσμου της Ναυτιλίας στα πλαίσια του Δικαίου.

Σκοπό έχει οι εκπαιδευόμενοι να εκπαιδευτούν στις βασικές έννοιες και αρχές του Δικαίου της Θάλασσας, και στις διαδικασίες των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.  Στόχοι του Προγράμματος 

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ