ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εισαγωγή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έναρξη webinar: 10/11/2022

Πρώτο Μάθημα: 10/11/2022
Δεύτερο Μάθημα: 14/11/2022
Τρίτο Μάθημα: 17/11/2022
Τέταρτο Μάθημα: 21/11/2022
Πέμπτο Μάθημα: 23/11/2022
Έκτο Μάθημα: 28/11/2022

Κόστος συμμετοχής: €300

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διοικητικών εγγράφων και τη διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσής τους, ώστε να μην εμφανίζουν νομικά και ουσιαστικά ελαττώματα και να μην πάσχουν ακυρότητας.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπληρώση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

CPD μονάδες : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25337780.

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ