ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Έναρξη webinar: 24/10/2022

Πρώτο Μάθημα: 24/10/2022 στις 18:00 – 21:15
Δεύτερο Μάθημα: 27/10/2022 στις 18:00 – 21:15
Τρίτο Μάθημα: 01/11/2022 στις 18:00 – 21:15
Τέταρτο Μάθημα: 03/11/2022 στις 18:00 – 21:15
Πέμπτο Μάθημα: 07/11/2022 στις 18:00 – 21:15
Έκτο Μάθημα: 10/11/2022 στις 18:00 – 21:15

Κόστος συμμετοχής: €300

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, όπως επίσης και σχετικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και τη γενικότερη νομική φύση μιας εργασιακής σχέσης καθώς επίσης και σχετικά με τα μέσα άμυνας σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανωτέρω δικαιωμάτων εκατέρωθεν.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

 

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπληρώση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

CPD μονάδες : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 25337780

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ