ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εισαγωγή

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έναρξη webinar: 22/11/2022

Πρώτο Μάθημα: 22/11/2022
Δεύτερο Μάθημα: 24/11/2022
Τρίτο Μάθημα: 25/11/2022
Τέταρτο Μάθημα: 29/11/2022
Πέμπτο Μάθημα: 30/11/2022
Έκτο Μάθημα: 02/12/2022
Έβδομο Μάθημα: 06/12/2022

Κόστος συμμετοχής: €450

Ο σκοπός κατάρτισης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με την έννοια της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ορισμού της κακοποίησης στο νομικό πλαίσιο , η ανάπτυξη ικανότητας εντοπισμού τους ανά περίσταση και πως αυτά είναι δυνατόν να προστατεύονται αποτελεσματικότερα κατά την εφαρμογή του ποινικού ή αστικού δικαίου.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπληρώση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

CPD μονάδες : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25337780

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ