ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εισαγωγή

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έναρξη webinar: 11/10/2022

Πρώτο Μάθημα: 15/10/2022
Δεύτερο Μάθημα: 22/10/2022
Τρίτο Μάθημα: 08/11/2022
Τέταρτο Μάθημα: 12/11/2022
Πέμπτο Μάθημα: 15/11/2022
Έκτο Μάθημα: 19/11/2022

Κόστος συμμετοχής: €350

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά και πώς αυτά εφαρμόζονται στην καθημερινότητα, κατά την άσκηση των ατομικών τους ελευθεριών αλλά και κατά την διάρκεια επαφής τους με διάφορες κρατικές και μη υπηρεσίες .

Το πρόγραμμα , έχει σκοπό να περιγράψει τα ιστορικά στοιχεία , να συμβάλει στην κατανόηση εννοιών γύρω από τα δικαιώματα του ανθρώπου βάση και των Ευρωπαϊκών ή και διεθνών συνθηκών, και του τρόπου που αυτά τηρούνται στην καθημερινότητα αλλά και από τους κρατικούς ή και μη φορείς.

Το πρόγραμμα, παρουσιάζει το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω των Συνθηκών ή Νομολογιών , σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στην αναζήτηση θεραπείας ή και τρόπων προστασίας των δικαιωμάτων αυτών.

Θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται σε εγγεγραμμένους δικηγόρους στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέρος της Γενικής Υποχρέωσης για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των  Δικηγόρων αναφορικά με την υποχρέωση για  ετήσια  συμπλήρωση  12 εκπαιδευτικών πιστοποιημένων μονάδων CPD, που απαιτούνται για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Εκπαιδευτικές μονάδες CPD : 15

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25337780

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ