Στυλιανός - Ηλίας Ζάγκας

Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εμπορικό Δίκαιο

Στυλιανός - Ηλίας Ζάγκας

Στυλιανός - Ηλίας Ζάγκας

Υπεύθυνος Προγραμμάτων

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Θεμελιώδεις Ελευθερίες

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Γενικός Κανονισμός. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Έννοια, ορισμοί και εφαρμογή

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Ανθρώπινα δικαιώματα και καθημερινότητα

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Προστασία προσωπικών δεδομένων και οργανισμοί

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Δικαιώματα υπόπτων, συλληφθέντων, φυλακισθέντων και αποφυλακισθέντων προσώπων

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Διερεύνηση πυρκαγιών και κοινωνικό πλαίσιο

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Business Administration

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Δημόσια Διοίκηση

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Η ομάδα μας

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με θέληση και στόχο να διαφωτίσουμε τον κάθε άνθρωπο και την κάθε εταιρία με τα σωστά σεμινάρια σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η ιδέα για τη δημιουργία της S. Papavassiliou educational services LTD, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μετά από πολυάριθμες συζητήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών ως προς τα υφιστάμενα προβλήματα της κοινωνίας και των εταιριών.

Εκπαιδευτές

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ