Βασιλική Ράπτη

Customer Service

Βασιλική Ράπτη

Βασιλική Ράπτη

Υπεύθυνος Προγραμμάτων

Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Life Coaching

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Marketing και Τεχνικές πωλήσεων

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Δημόσιες σχέσεις και Διοίκηση

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Business Administration

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Project Management

Έναρξη Μαθημάτων 29/02/2024

Η ομάδα μας

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με θέληση και στόχο να διαφωτίσουμε τον κάθε άνθρωπο και την κάθε εταιρία με τα σωστά σεμινάρια σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η ιδέα για τη δημιουργία της S. Papavassiliou educational services LTD, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μετά από πολυάριθμες συζητήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών ως προς τα υφιστάμενα προβλήματα της κοινωνίας και των εταιριών.

Εκπαιδευτές

Τρέχων Κύκλος

Πατήστε εδώ